Aula d'estudi
Edist aula d’estudi és un centre ubicat a Sant Adrià de Besòs que pretén atendre no només aquells nens/es i joves que necessiten rebre un reforç, un acompanyament o bé una intervenció més individualitzada, en l' àmbit acadèmic/escolar, emocional, comunicatiu… Si no que també donem suport en àrees del llenguatge i a nivell psicològic a la població adulta.

D’aquesta manera el nostre centre educatiu ofereix diferents serveis per atendre les dificultats o necessitats de l’alumnat: 


  • Reforç escolar: dirigit a alumant de primària, secundària i batxillerat té com a objectiu oferir un suport i acompanyament en les tasques diàries de l’escola o institut, per tal de potenciar les habilitats d’aprenentatge de l’alumnat i així garantir l’aprenentatge i l’èxit escolar. 
  • Logopèdia: destinat a nens, adolescents i adults, aquest ofereix la rehabilitació de les funcions comunicatives, del llenguatge oral i escrit, de la veu, de la parla i de les funcions orals associades (respiració, masticació i deglució). 
  • Psicologia: es dedica a donar un tractament acurat, a nens/es, que permeti ajudar-los a manejar les situacions que no són capaços de resoldre i a la vegada, ajudar a les famílies a entendre i afrontar els problemes, modificar comportaments i fer canvis positius en les seves vides. A més també tractem amb adults que necessiten un suport psicològic i emocional, ja que en ocasions no saben adaptar-se als seus canvis, no saben com fer-ho i es trobem perduts. 
  • Psicopedagogia: destinat a alumant en edat escolar, i que dóna servei d’atenció i suport educatiu, a nivell individualitzat, que necessiten treballar aspectes implicats en el seu procés d’aprenentatge, com ara l’organització, l’atenció o les capacitats cognitives.
En definitiva, Edist aula d'estudi, té com a objectiu garantir el bon desenvolupament escolar i intervenir en el benestar emocional de les persones que hi assisteixen.