LogopèdiaEl servei de logopèdia ofereix la rehabilitació de les funcions comunicatives, del llenguatge oral i escrit, de la veu, de la parla i de les funcions orals associades (respiració, masticació i deglució).
Està dirigida a totes les edats: nens/es, adolescents i adults/es.

Arees de tractament del nostre servei:
  • Llenguatge oral: disfàsia, retard del llenguatge, trastorn específic del llenguatge (TEL).
  • Llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia, disortografia.
  • Patologies del llenguatge: adquirides o neurodegeneratives (afàsia, Síndrome Down, dèficit cognitiu, esclerosi múltiple, etc.)
  • Parla: dislàlia, disglèssia, disàrtria.
  • Fluïdesa verbal: disfèmia, taquilàlia, bradilàlia.
  • Veu: disfonia funcional, congènita i adquirida (amb lesió i sense lesió), laringectomia
  • Deglució: deglució atípica, disfàgia, respiració oral.