Reforç de Batxillerat


Horari:
  • Ciències: dimarts i dijous de 16:00h a 17:00h
  • Lletres: dilluns i dimecres de 16:00h a 17:00h
Dirigit: alumnat de 1r i 2n de batxillerat de les diferents branques (humanístic, social, científic i tecnològic)
Objectius:
  • Repassar i estudiar els continguts de les diferents àrees treballades a l’escola
  • Inculcar i transmetre uns hàbits i rutines de treball
  • Ensenyar com organitzar l’estudi i les tasques escolars, així com ajudar a estudiar pels exàmens
Organització i metodologia de treball:
Els grups s’organitzen en agrupacions de 6 alumnes, en aquest cas, tenim dos grups un que es dedica a treballar les àrees vinculades a les lletres, i un altre vinculat a les ciències. D’aquesta manera, cada grup té un professor especialitzat en el conjunt d’assignatures ja anomenades. Així doncs, intentem que cada alumne estudiï i pregunti dubtes al professor.