Tècniques d'estudiMoltes vegades veiem com els nostres fills s'esforcen però no acaben d'aconseguir la nota desitjada, potser això es degut a que no acaba d'entendre bé el que estudia o que la manera d'organitzar-se en l'estudi no és l'adequat.

En Edist Aula d’estudis oferim el servei de Tècniques d'Estudi, que consisteix principalment en donar als nostres alumnes unes pautes perquè a l'hora d'estudiar sàpiguen com organitzar-se, que han d'estudiar i com.


A través de diferents tècniques, com el subratllat, els esquemes i altres, se'ls ajuda a saber resumir i esquematitzar el tema que han d'estudiar, perquè la comprensió sigui molt més senzilla i ho pugui aplicar de la manera més adient.

Sent un grup màxim de 6 joves per classe, se'ls ofereix un servei totalment personalitzat

D'altra banda tenim contacte directe amb el tutor/a de cada jove, consultant-los les matèries que creuen que l'alumne ha de reforçar, per així poder garantir un bon treball.

Finalment els nostres professors realitzen un informe trimestral que es dóna als pares i tutors de cada jove, per veure l’evolució individualitzada de cadascun.