Consells per als estudiants de ciències!

Per martes, febrero 02, 2016 , ,


Us deixem un petit recull de consells per als estudiants de ciències al batxillerat!

1- Avançar-se al professor: És important, si és possible, llegir el temari de les següents classes amb antelació, ja que avançant el temari es pot ajudar a la comprensió del contingut.


2- Prendre apunts correctament: És imprescindible tenir cura a l’hora de realitzar apunts de les ciències, pot ser que no tot l'esmentat a classe és important per realitzar exercicis i els exàmens. Una bona manera de veure el que és important i el que no, és mirant la lliçó al llibre i/o pdf on tinguem el temari en qüestió. Normalment allà el temari important acostuma a estar ressaltat.

3- Rellegir els apunts a casa: un cop donada la lliçó pel professor a classe, cal llegir de nou els nostres apunts realitzats per poder trobar i poder resoldre els diferents dubtes que hi puguin aparèixer.

4- Llegir amb atenció els enunciats dels problemes: És important la lectura i comprensió de l’enunciat i les dades del problema, moltes vegades es fan per inèrcia i no acostuma a ser un bon auguri.

5- Realitzar un esquema de les dades: Sembla trivial, però fent un esquema de les diferents coses que ens aporta l’enunciat del problema ens pot ajudar a decidir quin camí prendrem a l’hora de realitzar el mateix.

6- Entendre bé el que em pregunten: Si hi ha alguna cosa que no vol un professor de ciències és que els alumnes contestin als exàmens allò que ells no han preguntat, cal rellegir les preguntes que em fan i sobretot tenir clar que haig de respondre.

7- Agafar el camí i seguir-lo: Un cop tenim clar el que hem de fer, comencem a resoldre el problema. Intentant utilitzar les dades que em donen i obtenir-ne de noves a partir de les que tinc.

8- Ser coherents: un cop arribem al resultat del problema, observem amb cura el resultat, si té sentit o no. Ex: si em demanen la velocitat d’un cotxe en una autopista i em dóna un resultat de 40000km/h siguem coherents i revisem-ho perquè és evident que està malament.

9- Tenir clar que hem fet bé i què no: Si el resultat és un disbarat i no veig l’error, és important deixar constància, és a dir, si no aconsegueixo un resultat coherent li deixo per escrit al professor en l’examen i argumento per què no pot tenir sentit. Si l’exercici és incorrecte i dóna malament, però el professor veu que l’alumne té clar i posa per escrit que alguna cosa va malament, ho tindrà en compte en la puntuació.

10- Revisar: un cop resolt el problema, la part més important de totes és la revisió del mateix. Tenir clar el camí seguit, la pregunta que m'han preguntat, si ha quedat resolta o no i si té coherència o no.

11- Practicar: Realitzar problemes a casa, repetir els de classe o realitzar-ne de nous. Farà que surtin els dubtes i aquí entra el professor per ajudar-vos!

12- Preguntar: Resoldre dubtes és fonamental en les ciències, pregunteu al professor per aprendre!

Per acabar, un consell extra: el 80% de la dificultat del problema és la comprensió de l’enunciat, així que no desespereu si no s’entén a la primera i llegiu amb calma que entenent-lo ja tindreu una bona part feta!

0 comentarios