QUÈ SÓN LES REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES?

Per miércoles, abril 06, 2016 , , , , , ,


A Edist aula d’estudi oferim diferents serveis, entre els quals hi destaquen el reforç escolar i les reeducacions psicopedagògiques.
En moltes ocasions, les famílies, per manca d’informació, consideren que quan els seus fills o filles, baixen el seu rendiment escolar o presenten dificultats d’aprenentatge, necessiten un reforç escolar dels continguts que treballen a l’escola.

De vegades, un reforç escolar és suficient, però no sempre és així. D’aquesta manera, volem aprofitar per explicar, en el següent article, en què consisteix una reeducació psicopedagògica.

Què és una reeducació psicopedagògica?
És una intervenció psicopedagògica individualitzada i personalitzada, que pretén atendre als infants o joves que presenten dificultats en els processos que són necessaris per adquirir un aprenentatge.

A qui van dirigides?
  • Aquestes sessions van dirigides als alumnes que presentin:
  • dificultats específiques d’aprenentatge (dificultats en la lectura, escriptura, raonament, comprensió lectora, entre d’altres)
  • manca d’hàbits d’estudi i organització
  • poca motivació envers les tasques escolars
  • dificultats d’atenció i concentració


Metodologia de treball
Durant aquestes sessions en primer lloc, abans d’intervenir, es realitza una primera visita amb els pares, per tal de conèixer el cas.
Els punts que tractem a l’entrevista amb els pares són:
  • Història clínica o diagnòstic (si existeix)
  • Dificultats que presenta el nen o nena
  • Temes d’interès de l’alumne
  • Importància de la implicació dels pares en tot el procés

En darrer lloc, iniciem les primeres sessions, en les quals abordem les dificultats de cada nen mitjançant estratègies cognitives i d’organització, que ens ajudin a millorar el seu rendiment, la seva autoestima, la seva autonomia i la motivació vers les tasques escolars. Els continguts escolars, no s’aborden directament, ja que considerem que cal un treball previ de les habilitats i funcions executives, que estan implicades en el procés d’ensenyament-aprenentatge en els que hi participen els nens i les nenes.

A més a més, considerem que un dels aspectes més importants al llarg d’aquest procés, és el contacte directe amb les escoles i les famílies, és a dir, cal un treball equip i una implicació per part de tots els agents educatius. Fomentar un treball que segueixi un mateix fil conductor, ens garantirà l’èxit.

Per acabar considerem que una actuació primerenca i a temps, mitjançant una reeducació psicopedagògica, per una banda pot beneficiar en eles resultats dels alumnes. Però, sobretot, pot tenir retribucions molt positives en la motivació i l’autoestima d’aquests.

Jo no ensenyo als meus alumne, només els proporciono les condicions en les que puguin aprendre
Albert Einstein0 comentarios