Què fem al reforç escolar?

Per lunes, noviembre 09, 2015 , , , , ,


A Edist aula d’estudi oferim un servei de reforç escolar que té com a principal objectiu guiar i oferir suport als alumnes que presenten dificultats en l’aprenentatge de certes assignatures o habilitats. 

Els nostres objectius específics són: 
  • Millorar l’organització acadèmica de l’alumne i els hàbits d’estudi
  • Fomentar l’autonomia de treball
  • Abordar els continguts, sobre els quals, l’alumnat mostra dificultats 
Dirigit: alumat de primària, secundària i batxillerat. 

Metodologia de treball:  a través de grups reduïts (màxim grups de 6 alumnes, organitzats en funció a la franja d’edat que cursen) o bé de manera individual, acompanyem als estudiants en el seu procés d’aprenentatge. A més, atenem de manera personalitzada als alumnes, ja que tenim en compte, les seves dificultats intentem oferir explicacions clares i senzilles, però que arribin a ser enteses per l’alumne.

Relació família-escola-aula d’estudi 

A Edist aula d’estudi, considerem molt important establir contacte amb els centres educatius i les família, per tal de garantir una bona intervenció. Així doncs, en primer lloc concertem una primera visita amb els pares i la nostra psicopedagoga  per així poder conèixer els motius pels quals han decidit assistir al nostre centre. Amb ella podran expressar totes les inquietuds sobre l'educació dels seus fills i tots els dubtes sobre la nostra metodologia de treball. 

D'altra banda tenim contacte directe amb el tutor/a de cada nen i nena, consultant-los les matèries que creuen que l'alumne ha de reforçar, per així poder garantir un bon treball.

  
Finalment les nostres professores realitzen un informe trimestral que es dóna als pares i tutors de cada nen i nena, per veure l’evolució individualitzada de cadascun. 

0 comentarios