Problemes associats a les Dificultats Especifiques d’Aprenentatge

Per martes, enero 19, 2016 , ,

·Quins problemes associats hi ha a les Dificultats Especifiques d’Aprenentatge?  

Els nens/es i adolescents que experimenten dificultats d’aprenentatge mostren una incidència de problemes conductuals socials i emocionals superior als nens/es sense dificultats d’aprenentatge. El 75% dels estudiants amb dificultats d’aprenentatge manifesten dèficit en habilitats socials, en les destreses socials específiques que conformen les bases del comportament socialment competent.
Com a familiars i tutors dels nois i noies estudiants, hem de tenir present que les seves dificultats davant l’aprenentatge poden derivar no solament en resultats negatius en el seu rendiment escolar, sinó que també afecten a la seva personalitat, a la seva autoestima i a les seves relacions socials. Les dificultats d’aprenentatge suposen importants repercussions en la vida diària dels estudiants en forma de problemes en les relacions socials amb els seus companys/es, professors/es i familiars, i en el domini personal de les situacions quotidianes, derivant en sentiments d’inferioritat envers el desenvolupament del seu dia a dia. Com a conseqüència d’això, aquestes dificultats de relació i domini provoquen una baixa autoestima en l’estudiant que afecta directament en el seu autoconcepte.
Per aquest motiu familiars i professionals són els encarregats de treballar de forma conseqüent amb els estudiants, tenint com a objectiu inicial la millora motivacional d’aquest. A partir d’aquest objectiu s’ha de donar l’ajuda que sigui necessària amb reforços positius constants, per tal de què ells puguin tenir una percepció positiva del seu rendiment, dels seus resultats i esforços. És tan important la nostra ajuda, com la nostra reacció davant els seus resultats, ja que aquesta determinarà futurs comportaments i afectarà directament en l’autoconcepte que l’estudiant s’autoconstrueixi.

0 comentarios