VISUAL THINKING

Per lunes, febrero 06, 2017El pensament visual o en anglès el "Visual Thinking" és una eina que resulta molt útil per relacionar diferents idees, mitjançant dibuixos i imatges simples.  D'aquesta manera, es pretén que allò que volem expressar sigui més fàcil d'entendre, de manera que puguem identificar la relació dibuix-idea, d'una manera senzilla i directa.
A Edist aula d'estudi, aquesta tècnica l'utilitzem en el nostre dia a dia, ja que un 80% del nostre cervell està dissenyat per assimilar i processar imatges, pel que suposa menys esforç que llegir un text i entendre'l.

Segons Dam Roam, expert en visual thinking i autor del llibre "Tu mundo en una servilleta", el processament visual segueix els següents passos:  


1. Mirar. Observem la informació visual i seleccionem el que ens trobem davant.

2. Veure. Seleccionem els aspectes que ens semblen interessants, agrupem la informació i comencem a establir relacions entre els diferents elements.

3. Imaginar. Interpretem i manipulem els elements que apareixen a la imatge.

4. Mostrar. Quan s'entén la pauta elaborada, cal fer-li arribar a altres persones, per tal que també puguin adquirir nous coneixements d'una manera efectiva.

Els recursos que s'acotumen a utilitzar són figures bàsiques, pictografies, icones, ninots, entre d'altres.

Els professionals d'Edist aula d'estudi,  considerem que és una eina útil a emprar amb alumnat amb TDAH o bé amb dislèxia, ja que en situacions en les que han d'estudiar per algun examen, se'ls hi fa més fàcil interpretar la informació a través d'imatges que no pas mitjançant un text, ja que l'esforç i la seva dedicació hauran de ser superiors. Per tant, tal i com afirma la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gadner, especialment la intel·ligència espaial, treballar d'una manera visual ajuda a que nens i nenes amb problemes atencionals o de lectura, puguin arribar a les idees i als coneixements a través d'aquesta metodologia, generant en si mateixos imatges mentals que afavoriran la retenció d'informació.

 
Per a més informació us recomanem que llegiu aquest interessant article: https://extremservicejam.wordpress.com/2013/02/18/que-es-visual-thinking-y-como-puede-ayudarte/


Cristina Guerra
Psicopedagoga del centre


0 comentarios