Psicologia adults


El nostre entorn està en constant canvi i les persones anem evolucionant i canviant al mateix temps per tal d’adaptar-nos i afavorir el nostre benestar psicològic i emocional, però en ocasions no sabem adaptar-nos als seus canvis, no sabem com fer-ho i ens trobem perduts. Aquest pot ser un bon moment per visitar un psicòleg.
 No és necessari tenir molts problemes per anar al psicòleg. Tampoc fa falta passar per una situació molt difícil. Sols petites coses ens poden provocar un malestar crònic que tot i no ser molt intens ens redueix el nostre benestar i per tant, la nostra felicitat.
Es realitza una primera visita d’una hora de durada. Si es creu pertinent, s’inicia el tractament amb visites també d’una hora de durada.
Oferim tractament en:
 • Problemes de comportament.
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat,
 • Trastorn del comportament; Negativista- Desafiant, Disocial.
 • Trastorns d’ansietat; Ansietat Generalitzada, Ansietat per separació, Fòbies, Estrès post-traumàtic, Trastorn Obsessiu-Compulsiu … 
 • Trastorn de Tics.
 • Fracàs escolar. 
 • Trastorns de la ingesta i de la conducta alimentaria.
 • Trastorns de l’eliminació; enuresi i encopresi
 • Pors.
 • Trastorns Generalitzats del Desenvolupament; Autisme, Asperger...
 • Retard Mental.
 • Problemes en canvis del cicle vital.
 • Trastorns de l’estat d’ànim; Depressió.
 • Trastorns de la son.
 • Dificultats en les relacions personals.
 • Dependència emocional.
 • Problemes a la família; malestar, conflictes.