XIII Jornada Fundació Adana: TDAH, més enllà de la infància

Per miércoles, octubre 28, 2015 , ,El passat divendres dia 23 d’octubre, la fundació Adana (centre referent a Catalunya en el tractament i l’abordatge del TDAH) va organitzar la XIII Jornada sobre TDAH, en el qual es van abordar els últims avenços en diagnòstic, tractament i origen del dèficit d’atenció.

Edist, aula d’estudi, com a centre que treballa amb alumnat amb TDAH, va assistir a l’acte. Així doncs, en aquesta jornada hi van participar diferents professionals de la Psicologia i la Psiquiatria. El primer ponent va ser el Dr. Fco Quintero, (cap de Psiquiatria de l’Hospital Infanta Leonor a Madrid i expert en TDAH), el qual va abordar el fet que aquest trastorn acostuma a perdurar al llarg de la vida, i que per tant cal un tractament que treballi en interrelació amb els Equips d’Atenció Primària, els àmbits socials del propi pacient, l’àmbit familiar; entre d’altres.

En segon lloc, el Dr. Josep Ramos Quiroga, (coordinador del programa TDAH en el hospital la Vall d’Hebron, cap de Psiquiatria del mateix hospital, i membre i participant al projecte europeu Agressotype), va explicar que a través d’aquest projecte s’estan estudiant alguns trastorns de conducta i el TDAH, i la vinculació d’aquests trastorns amb el grau d’agressivitat. El doctor destaca que existeixen dos tipus d’agressivitat: aquella reactiva i de caràcter emocional; i aquella agressivitat premeditada, que pretén fer mal. A través d’aquest projecte europeu, cerquen nous tractaments farmacològics i no farmacològics, per a tractar l’agressivitat que se’n genera.

Seguidament, va participar la Dr. Susan J. Young (una psicòloga referent a UK), primerament ens va parlar sobre els tractaments al llarg de la vida, i sobre la seva eficàcia en un 72% de la població afectada (segons estudis realitzats) i d’altre banda, de la importància de realitzar intervencions psicoeducatives, juntament amb un tractament farmacològic.

Darrerament, la Dr. Amaia Hervás cap de la Unitat de Salut Mental Infanto-Juvenil a l’Hospital Mutua de Terrassa i Directora de UETD de l’Hospital de Sant Joan de Déu, va tractar la següent qüestió: “El gènera afecta al TDAH”, en definitiva ens va dir que els estudis són força contradictoris en aquest aspecte, no obstant en les noies els símptomes passen més desapercebudes, i els diagnòstics en edat infantil acostumen a ser més elevats en nens. Tot i això, no es pot afirmar que sigui més elevat el nombre de nens que de nenes, nois o noies amb TDAH.

En definitiva, són molts els estudis que busquen o cerquen quin tractament resulta més efectiu, per tractar el TDAH. Així doncs, la conclusió a la qual arribem és que un diagnòstic en edat infantil, juntament amb un tractament adient i acurat, pot garantir l’èxit de la persona afectada.

0 comentarios